Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Wymagania niezbędne:
1.
Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: planowanie przestrzenne, geodezja, geodezja i kartografia, ochrona środowiska,budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka nieruchomościami.
2.Podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych, znajomość przepisów dotyczących:

  1. gospodarki przestrzennej,

  2. ochrony środowiska,

  3. gospodarki odpadami.

3.Biegła obsługa komputera (pakiet Office).
4.Biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner.
5.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
7.Nieposzlakowana opinia.
8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:
1.
Umiejętność pracy w zespole.
2.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
3.Wysoka kultura osobista.
4.Komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej w tym dotyczących opracowania i zmian strategii rozwoju gminy i planów zagospodarowania przestrzennego.
2.Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
3.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.
4.Prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody.
5.Prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki.

Wymagane dokumenty:
1.Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2.List motywacyjny.
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4.Kwestionariusz osobowy.
5.Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
6.Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
7.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przy naborze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101,poz.926 z późn.zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 (Referat Organizacyjny) lub pocztą na adres Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji ” w terminie do dnia 29 czerwca 2007r. (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Widuchowa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

Wójt Gminy Widuchowa
Michał Lidwin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-06-2007 13:35:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-06-2007 13:35:26