Obwieszczenie Wójta Gminy o uzyskaniu uzgodnień dla przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km"


Widuchowa, 2006-11-30

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

GNG: 7627/8/06

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

zawiadamiam strony postępowania:

1) o wydaniu Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino z dnia 15.11.2006r. znak: PS-N-NZ/401-48/ 371/06 o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z Żelechowa do Wilczego oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości o ww. postanowieniu poprzez obwieszczenie, strony mają prawo zgłoszenia zażalenia na ww. postanowienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

2) o wydaniu Postanowienia Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 16 listopada 2006r. znak Oś KO.7633-50/06 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości o ww. postanowieniu poprzez obwieszczenie, strony mają prawo zgłoszenia zażalenia na ww. postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dania publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-12-2006 14:58:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-12-2006 14:58:34