Referat Organizacyjny

Z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego Ewa Stefańska - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta Gminy, prowadzenie zbioru przepisów aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich do wglądu, publikowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w BIP oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, współpraca z sołectwami, prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną wyborów (parlamentarnych, samorządowych  organów jednostek pomocniczych) i referendów gminnych, prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem wniosków i skarg kierowanych do Urzędu, organizowanie współpracy zagranicznej, prowadzenie działalności informacyjnej, udzielenie informacji o kompetencjach organów i instytucji, prowadzenie sekretariatu Urzędu.

Podinspektor Halina Łoik - zakres spraw: kadry, ewidencja działalności gospodarczej,  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie sekretariatu urzędu, prowadzenie spraw z zakresu BHP, prowadzenie archiwum zakładowego.

Inspektor Wioleta Bugaj - zakres spraw: obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, ewidencja korespondencji, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie sekretariatu urzędu i Wójta, prowadzenie rejestrów publicznych i teleinformatycznych,  prowadzenei spraw zakupu materiałów, wyposażenia oraz sprzetu komputerowego, nadzór nad funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia, prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-01-2005 09:15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 12-04-2017 18:50:23