Referat Finansowy

1) Z-ca Skarbnika mgr Marta Szejler - zakres spraw: księgowanie, dekretowanie, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej miesięcznej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie wcześniej uzgodnionych prawidłowo zaksięgowanych zaszłości gospodarczych,
2) Księgowy mgr Elżbieta Zawadzka - zakres spraw : sporządzanie list płac, rozliczanie ZUS, sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie dokumentów bieżących ( faktur i rachunków ) do zapłaty, w tym podatki,
3) Podinspektor Krystyna Białek - zakres spraw: wymiar podatków, prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, współpraca z KRUS, wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatkowych, decyzji w sprawach umorzeń, w sprawach rozłożenia na raty należności zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdań, wydawanie zaświadczeń o wartości bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń oraz sporządzanie sprawozdań,
4) Podinspektor Mariola Miskis - zakres spraw : windykacja podatków, prowadzenie dokumentacji związanej z obciążeniem, księgowaniem wpłat podatku od posiadania psów oraz windykację niezapłaconych z tego tytułu należności,
5) Młodszy księgowy mgr Marta Cirkosz - Kowalska - zakres spraw : sprawy socjalne, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie spraw dotyczących majątku gminy, sprawy związane z inwestycjami prowadzącymi przez Gminę, sprawy związane z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy zamówieniach przez tutejszy Urząd na roboty, dostawy i usługi według poszczególnych trybów wyżej wymienionej ustawy, bieżące wypisywanie dowodów wpłat i wypłat z budżetu gminy, a także udzielania i przestrzegania terminu rozliczania pobranych z budżetu zaliczek pieniężnych,
6) Młodszy księgowy mgr Anna Rogalska (w zastepstwie za Inspektor mgr Monikę Kubiak) - zakres spraw: prowadzenie ewidencji należności cywilno-prawnych oraz ewidencji użytkowania wieczystego, dekretowanie, księgowanie, prowadzenie analityki i syntetyki dochodów budżetowych, rozliczanie dotacji, prowadzenie rejestru zakupu i zbiorczego rejestru sprzedaży dotyczącej podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-02-2006 11:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 09-11-2018 22:33:17